شعری که فرخی در وصف میرزاده عشقی سرود

شعری که فرخی در وصف میرزاده عشقی سرود

فیروز خردمند در « شرح حال میرزاده عشقی » درباره روز ترور و تشییع جنازه عشقی می‌ نویسد : « . . . هنوز به چهارراه سید علی نرسیده بودند که فرخی قطعه معروف ماده تاریخ عشقی را به این شکل ساخت . . .

 

کافه تاریخ- کافه هنر

فیروز خردمند در « شرح حال میرزاده عشقی » درباره روز ترور و تشییع جنازه عشقی می‌ نویسد : « همان روزی که عشقی ترور شده بود ، ساعت سه بعد از ظهر عده ‌ای از نمایندگان اقلیت و مدیران جراید اقلیت در مریضخانه نظمیه بر سر نعش اش حاضر شدند ، جمعیت هم کم کم در حال تجمع بود . عباس خلیلی ، مدیر روزنامه « اقدام » نطق غرایی کرد ، تمام حاضرین گریستند ، پس از نطق خلیلی ، نعش را در درشکه‌ای گذارده به طرف منزل عشقی حرکت کردند ، عده زیادی درشکه و اتومبیل از عقب نعش به حرکت در آمدند ، فرخی یزدی ، مدیر روزنامه « طوفان » نیز از مشایعت ‌کنندگان بود ، همین که درشکه فرخی یزدی به سر چهارراه مخبرالدوله رسید به رفیق خود گفت : ماده تاریخ خوبی پیدا کردم و آن « عشقی قرن بیستم » است . هنوز به چهارراه سید علی نرسیده بودند که فرخی قطعه معروف ماده تاریخ عشقی را به این شکل ساخت :

دیو مهیب خودسری چون ز غضب گرفت دم / امنیت از محیط ما رخت به بست و گشت گم

حربه وحشت و ترور گشت چو میرزاده را / سال شهادتش بخوان عشقی قرن بیستم

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •