باستانگرایی افراطی؛ روتین رفتاری محمدرضا پهلوی

باستانگرایی افراطی؛ روتین رفتاری محمدرضا پهلوی

محمدرضا و فرح پهلوی به همراه مهمانان بلژیکی خودشان درحال بازدید از آثار تاریخی تخت جمشید درنزدیکی شیراز

 

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

محمدرضا  و فرح پهلوی به همراه مهمانان بلژیکی خودشان درحال بازدید از آثار تاریخی تخت جمشید درنزدیکی شیراز

باستان گرایی محمدرضا شاه

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •