معافیت گمرکی دربار پهلوی در واردات مشروبات الکلی

معافیت گمرکی دربار پهلوی در واردات مشروبات الکلی

بر طبق اسناد بر جای مانده و خاطرات اکثر دولتمردان پهلوی نظیر اسدالله علم فساد سیاسی و اقتصادی و اخلاقی در عالی ترین سطح حاکمیت پهلوی وجود داشت. در این سند، نامه آتابای معاون وزارت دربار شاهنشاهی به تشریفات کل شاهنشاهی مبنی بر سفارش تهیه مشروبات مورد نیاز توسط وزارت خارجه جهت صدور دستورات لازم به منظور معافیت و ترخیص آن از گمرک آورده شده است.

کافه تاریخ- سند

بر طبق اسناد بر جای مانده و خاطرات اکثر دولتمردان پهلوی نظیر اسدالله علم فساد سیاسی و اقتصادی و اخلاقی در عالی ترین سطح حاکمیت پهلوی وجود داشت. در این سند، نامه آتابای معاون وزارت دربار شاهنشاهی به تشریفات کل شاهنشاهی مبنی بر سفارش تهیه مشروبات مورد نیاز توسط وزارت خارجه جهت صدور دستورات لازم به منظور معافیت و ترخیص آن از گمرک آورده شده است.

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •