لیلی و مجنون؛ داستان علاقه محمدرضا پهلوی به تسلیحات نظامی

لیلی و مجنون؛ داستان علاقه محمدرضا پهلوی به تسلیحات نظامی

در این تصویر محمدرضا پهلوی هنگام بازدید از ادوات جنگی و تجهیزات نظامی مشاهده می شود. وی علاقه زیادی به توسعه و گسترش ماشین نظامی خود داشت...

کافه تاریخ- عکس

در این تصویر محمدرضا پهلوی هنگام بازدید از ادوات جنگی و تجهیزات نظامی مشاهده می شود. وی علاقه زیادی به توسعه و گسترش ماشین نظامی خود داشت

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •