باغبانهای بازنشسته کاخ پهلوی

باغبانهای بازنشسته کاخ پهلوی

نامه دربار شاهنشاهی به بهبهانیان مبنی بر انتخاب احمد دیانتی زاده بجای نعمت الله اکبری قمصری بعنوان باغبان کاخ غلامرضا پهلوی؛ در کنار مسائل و مشکلات متعدد اقشار مختلف مردم ایران در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، دربار شاهنشاهی به فکر مسائل حاشیه ای از قبیل تعیین باغبان کاخ شخصی غلامرضا پهلوی بود.

کافه تاریخ- سند

نامه دربار شاهنشاهی به بهبهانیان مبنی بر انتخاب احمد دیانتی زاده بجای نعمت الله اکبری قمصری بعنوان باغبان کاخ غلامرضا پهلوی؛

در کنار مسائل و مشکلات متعدد اقشار مختلف مردم ایران در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، دربار شاهنشاهی به فکر مسائل حاشیه ای از قبیل تعیین باغبان کاخ شخصی غلامرضا پهلوی بود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •