عکس/ افتتاح بانک روسی برای تسهیل مبادلات تجاری در ایران

عکس/ افتتاح بانک روسی برای تسهیل مبادلات تجاری در ایران

دولت شوروی از همان اوان عقد قرارداد مودت 1921 در صدد برآمد برای پیشبرد سیاستهای اقتصادی ـ تجاری خود بانکی در ایران تأسیس کند که به نوعی جایگزین بانک سابق استقراضی گردد. گفته شده است که دولت شوروی در صدد بود با تأسیس بانکی جدید در ایران از تسلط بلامنازع بانک شاهنشاهی در اقتصاد مالی و اعتباری ایران ممانعت به عمل آورد. بانک جدیدی که دولت شوروی در ایران تأسیس نمود به نام بانک روس و ایران خوانده شد.

کافه تاریخ- عکس

جشن افتتاح بانک روسی در تبریز

جشن افتتاح بانک روس در تبریز با حضور مقامات دولتی ، معتمدین محلی و اتباع روسی

دولت شوروی از همان اوان عقد قرارداد مودت 1921 در صدد برآمد برای پیشبرد سیاستهای اقتصادی ـ تجاری خود بانکی در ایران تأسیس کند که به نوعی جایگزین بانک سابق استقراضی گردد. گفته شده است که دولت شوروی در صدد بود با تأسیس بانکی جدید در ایران از تسلط بلامنازع بانک شاهنشاهی در اقتصاد مالی و اعتباری ایران ممانعت به عمل آورد. بانک جدیدی که دولت شوروی در ایران تأسیس نمود به نام بانک روس و ایران خوانده شد.  با این حال از همان آغاز اولیای دولت شوروی اعلام کردند که در تأسیس این بانک بیش از هر چیز تسهیل مبادلات تجاری ایران و شوروی را مد نظر دارند. مدارک موجود تاریخ تأسیس این بانک را 16 شهریور 1302 نشان می‌دهد.

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •