پاداش عجیب نادر شاه به کسی که جانش را نجات داد...

پاداش عجیب نادر شاه به کسی که جانش را نجات داد...

نادر شاه افشار در سفری در معرض خطر قرار گرفت، یکی از صاحب منصبان، خود را سپر بلای شاه کرد و جانش را نجات داد. پس از آن شاه وی را به حضورش خواند و از او پرسید: چرا خود را در پیش من جای دادی؟

کافه تاریخ- کشکول

 

نادر شاه افشار در سفری در معرض خطر قرار گرفت، یکی از صاحب منصبان، خود را سپر بلای شاه کرد و جانش را نجات داد. پس از آن شاه وی را به حضورش خواند و از او پرسید: چرا خود را در پیش من جای دادی؟

صاحب منصب گفت: برای آنکه شما آسیب ندیده و زنده بمانید.

نادر خشمگین گفت: آیا تو من را ترسو و ضعیف می دانی؟

سپس امر کرد آن بیچاره را فورا خفه کردند.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •