دیر آمده، زود می خواهد برود!
توصیف جالب آیت الله مدرس از علی اکبر داور

دیر آمده، زود می خواهد برود!

علی اکبر داور وزیر مالیه رضاخان از جمله کسانی بود که در کنار افرادی نظیر تیمورتاش نقش بسزایی در به قدرت رسیدن رضاخان داشتند و کمکهای موثری در در عملیاتی نمودن پروژه مدرنیزاسیون رضاخانی داشتند. شهید مدرس در خصوص شخصیت علی اکبر داور می گوید:

کافه تاریخ- کشکول

 

علی اکبر داور وزیر مالیه رضاخان از جمله کسانی بود که در کنار افرادی نظیر تیمورتاش نقش بسزایی در به قدرت رسیدن رضاخان داشتند و کمکهای موثری در در عملیاتی نمودن پروژه مدرنیزاسیون رضاخانی داشتند. شهید مدرس در خصوص شخصیت علی اکبر داور می گوید:

مدرس و داور

«پسر زرنگی است، اما دیر آمده و می خواهد زود برود. معلوم نیست برای چه اینقدر عجله دارد!» بعدها روزگار نشان داد که داور چه عجله و شتابی داشته است و چگونه به سوی سرنوشت عجیب و غریب خود با این عجله می دویده است. ملک الشعرای بهار نیز در یادداشتهای خود درباره علی اکبر داور تحت عنوان پیدا شدن حریف تازه، معتقد بود که داور خوب می دوید و هم به موقع با مردم ملاقات می کرد و هم شیرین چیز می نوشت.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •