وقتی سیاح خارجی به مدح زنان ایرانی می پردازد

وقتی سیاح خارجی به مدح زنان ایرانی می پردازد

در تاریخ ایران، همیشه حجاب و پوشش از جایگاهی ویژه برخوردار بوده است. امری که از نظر عرفی به پیش از اسلام نیز باز می گردد. این را همه سیاحان خارجی که به ایران می آمدند، می دانستند. اما در این میان آنچه برای آنان تعجب آور می نماید این است که چرا همین زنان زمانی که با پزشک روبرو می شوند، راحت تر اسرار سلامت خود را با او در میان می گذارند. مسئله ای که سبب می شود آنان زن ایرانی را بستایند . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در تاریخ ایران، همیشه حجاب و پوشش از جایگاهی ویژه برخوردار بوده است. امری که از نظر عرفی به پیش از اسلام نیز باز می گردد. این را همه سیاحان خارجی که به ایران می آمدند، می دانستند. اما در این میان آنچه برای آنان تعجب آور می نماید این است که چرا همین زنان زمانی که با پزشک روبرو می شوند، راحت تر اسرار سلامت خود را با او در میان می گذارند. مسئله ای که سبب می شود آنان زن ایرانی را بستایند:

«زنان در دوره قاجاریه با وجود حجاب ها و حایل هایی چون چادر و چاقچور در زمان مراجعه به حکیمی فرنگی و یا حضور حکیم در منزل رفتاری آزادانه و فارغ از پرده پوشی از خود بروز می دهند و بدین گونه شیل را وادار می سازند که این جملات را در شایستگی زن ایرانی بنگارد. اطمینان دارم که همین ایرانی ها دست ما فرنگی ها را از پشت می بستند زیرا جماعت زن ایرانی با وجود استعداد زیادی که در تحمل زندگی مشقت بار و طاقت فرسای موجود از خود نشان می دهد- تمایل فراوان خود را به استفاده از وسایل سرگرمی و مظاهر تمدن و زندگی لوکس اروپایی پنهان نمی کند و عقیده دارد که فقط نیل به این مواهب است که شاه راه حصول به تمدن را برایش هموار خواهد کرد.»

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •