تصاویری از اعطای نشان ظلم و جنایت

تصاویری از اعطای نشان ظلم و جنایت

تصاویری از نعمت الله نصیری رئیس ساواک در حال دادن نشان به مدیران ساواک؛ ساواک در سال 1335 با کمک اطلاعاتی و امنیتی سازمان سیا و موساد تاسیس شد.

کافه تاریخ- عکس

نعمت الله نصیری رئیس ساواک در حال دادن نشان به مدیران ساواک؛ ساواک در سال 1335 با کمک اطلاعاتی و امنیتی سازمان سیا و موساد تاسیس شد.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •