سند تاریخی/ عیاشی اشرف از کیسه بیت المال

سند تاریخی/ عیاشی اشرف از کیسه بیت المال

شاه و درباریان با مسافرتهای پرخرج به داخل و خارج از کشور هزینه‌ی سرسام‌آوری را به بودجه کشور تحمیل می‌کردند. دختران شاه به خصوص اشرف پهلوی در این اقدامات پیشرو بودند.

کافه تاریخ- سند

شاه و درباریان با مسافرتهای پرخرج به داخل و خارج از کشور هزینه‌ی سرسام‌آوری را به بودجه کشور تحمیل می‌کردند. دختران شاه به سفارت‌خانه‌ها دستور می‌دادند تا از همسرانشان با بودجه کشور پذیرایی کنند. طبق اسناد منتشر شده هزینه‌های اشرف در مسافرتها به خارج رشد تصاعدی داشته است. در حالی که در سال 1349 در مسافرتش به آمریکا فقط 00/10 هزار دلار بابت مخارج از وزارت دربار دریافت نموده،  در سال 1356 در سفری به آمریکا نیم میلیون (000/500) دلار هزینه به بیت‌المال تحمیل کرده است.

صورتحساب ارسالی شرکت ورنیچی میلسی برای اشرف پهلوی

صورتحساب ارسالی شرکت ورنیچی میلسی برای اشرف پهلوی

کلید واژه ها:
مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •