حکم انتصاب شریف امامی در «بنیاد قاچاق ایران»+تصویر سند

حکم انتصاب شریف امامی در «بنیاد قاچاق ایران»+تصویر سند

اشرف پهلوی، خواهر جنجال آفرین محمدرضاشاه که در دوران سلطنت وی دردسرهای زیادی برای شاه ایجاد نمود؛ با اصرار بر محمدرضا وی را مجبور به تاسیس بنیاد اشرف پهلوی نمود. طبق رسم آن زمان که هر بنیادی برای پیشبرد امور ریاستش با شاه بود . . .

کافه تاریخ- سند

 

اشرف پهلوی، خواهر جنجال آفرین محمدرضاشاه که در دوران سلطنت وی دردسرهای زیادی برای شاه ایجاد نمود؛ با اصرار بر محمدرضا وی را مجبور به تاسیس بنیاد اشرف پهلوی نمود. طبق رسم آن زمان که هر بنیادی برای پیشبرد امور ریاستش با شاه بود این بنیاد هم، ریاستش برعهده شاه بود و اشرف نیابت آن را برعهده  در اساسنامه 29ماده‌ای این بنیاد آمده است: «به منظور کمک به توسعه علم و دانش و شناساندن بیشتر تمدن و فرهنگ ایران به جهانیان و تشویق و یاری پژوهشگران و علاقه‌مندان به شناسایی نقش فرهنگ ایران در تمدن جهان و نیل به آرمانهای صلح و بهره‌مندی جامعه انسانی از حقوق بشر موسسه‌ای به نام بنیاد اشرف پهلوی تاسیس و تشکیل می‌شود».از سال 1354 مراحل اولیه این کار فراهم شد و در سال 1355 تشکیل چنین سازمانی به عموم اطلاع داده شد. اشرف در مرحله بعد با وقف همه اموالش که بعدها به یک سوم تقلیل یافت با مبلغ ده میلیون ریال اولیه در ثبت شرکتها آن را به ثبت رساند؛ بنیادی که برخلاف اساسنامه ان، به محلی برای قاچاق بین المللی خاندان پهلوی و به ویژه اشرف پهلوی تبدیل شد. 

بنیاد اشرف برای قاچاق

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •