کریم شیره ای؛ مبدع نمایشهای سیاسی – اجتماعی دربار ناصری+عکس دیده نشده

کریم شیره ای؛ مبدع نمایشهای سیاسی – اجتماعی دربار ناصری+عکس دیده نشده

درعهد ناصرالدین شاه قاجار مسخره معروفی در دبار بود به نام کریم شیره ای؛ که هم برقرار کننده و ابداع کننده نمایشهای دربار بود و هم نایب نقارخانه دولتی و رئیس دسته های مطرب. لقب شیره ای پشتبند نام او، شیرینی نمایشها و مسخره گیهای او را بیاد می آورد.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

درعهد ناصرالدین شاه قاجار مسخره معروفی در دبار بود به نام کریم شیره ای؛ که هم برقرار کننده و ابداع کننده نمایشهای دربار بود و هم نایب نقارخانه دولتی و رئیس دسته های مطرب. لقب شیره ای پشتبند نام او، شیرینی نمایشها و مسخره گیهای او را بیاد می آورد.

کریم شیره ای و عباس گنده

 گروه دلقکها و مطربهای دربار ناصرالدین شاه قاجار همراه به کیم شیره ای و عباس گنده موظف بودند درباریان مخصوصا شاه و ملیجک را بخندانند و در هر ساعتی از شب لازم شد برایشان آواز بخوانند

 

او چند بازیگر همکار نیز داشت؛ که به کمک آنها بقال بازیهایی در حضور شاه براه می انداخت. دراین بازیها خود او نقش بقال را بازی می کرد و مسخره های دیگر با نامهای نمایشی «چوردکی» و «ریشکی» و «ماستی و پسیکی» او را همراهی می کردند. محور اصلی داستان همان برخورد بقالی بود  که با حقه بازان شهری سر و کله می زد.  دراین نمایش با مقدمه چینی ظریفی ، انتقادهای صریح، تند و بی پروایی از فساد دربار و تشکیلات اداری مملکت صورت می گرفت

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •