سناتورهای فرمایشی

سناتورهای فرمایشی

تصویری از محمدرضا پهلوی به اتفاق حسنعلی منصور نخست وزیر و تنی چند از مقامات دولتی هنگام شرکت در یک مراسم در مقابل عمارت مجلس سنا

کافه تاریخ- عکس

محمدرضا پهلوی به اتفاق حسنعلی منصور نخست وزیر و تنی چند از مقامات دولتی هنگام شرکت در یک مراسم در مقابل عمارت مجلس سنا

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •