مبدع ایده حزبهای دست ساز در عصر پهلوی چه کسی بود؟

مبدع ایده حزبهای دست ساز در عصر پهلوی چه کسی بود؟

نصرت الدوله فیروز و علی اکبر داور در کنار تیمورتاش از رهبران حزب بودند. عده زیادی از نمایندگان مجلس و وزراء، بازرگانان، اصناف و دولتمردان عضویت این حزب را پذیرفتند و تدریجاً حزب قدرتی یافت

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

تیمورتاش عقیده داشت برای انجام کارهای سیاسی مملکت باید حتما یک حزب قوی و یک کاسه در مملکت حاکم بر امور باشد. از اینرو پس از جلب موافقت رضاشاه حزبی به نام حزب «ایران نو» پی ریزی نمود و پس از نوشتن اساسنامه و مرام نامه آن خود رهبری حزب را بر عهده گرفت. نصرت الدوله فیروز و علی اکبر داور در کنار تیمورتاش از رهبران حزب بودند.

تیمور تاش در کنار خانواده

تیمور تاش در کنار خانواده

 

عده زیادی از نمایندگان مجلس و وزراء، بازرگانان، اصناف و دولتمردان عضویت این حزب را پذیرفتند و تدریجاً حزب قدرتی یافت و چون حزل مغایر با دیکتاتوری شاه بود به آن روی خوش نشان نداد و تدریجاً حزب تحلیل رفت و بدون آنکه کار مثبتی انجام داده باشد منحل شد.

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •