مثل شما نوکری را باید از چوپ بتراشم!
دل و قلوه دادن ناصرالدین شاه به صدراعظم محبوبش

مثل شما نوکری را باید از چوپ بتراشم!

نقل است سپهسالا صدراعظم اصلاح طلب ناصرالدین شاه زمانی نگران بدگویی مخالفان از خود نزد شاه بود. ناصرالدین شاه برای رفع این سوء تفاهم متن شیوایی را خطاب به صدراعظم خود نوشته که حاوی نکاتی جالبی است . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

نقل است سپهسالا صدراعظم اصلاح طلب ناصرالدین شاه زمانی نگران بدگویی مخالفان از خود نزد شاه بود. ناصرالدین شاه برای رفع این سوء تفاهم متنی را خطاب به صدراعظم خود نوشته که حاوی نکاتی جالبی است. وی می گوید: «اگر فلانی بسیار حرفها شنیده است یا نشنیده است چه دخلی به عالم، من و شما دارد که دست و دل شما از نوکری سرد بشود... خاطر جمع باشید و هرگز خاطر خود را به این حرفها مکدر نکنید. من پس فردا انشالله به فرنگستان می خواهم بروم، مثل شما نوکری را باید از چوپ بتراشم در غیاب خود در مملکت بگذارم... من نوکر خوب را که به کار امروزه دولت بخورد از همه چیز دنیا بهتر می دانم و چهار دستی او را نگاه می دارم. می دانید در ایران نوکر نمانده است یکی دو تا هم مثل شما پیدا شود به حرف مردمان پوچ و بی معنی چطور می شود در حق او بی التفاطی بشود. یقین است شما در نوکری خود حقیقتاً مثل ندارد.

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •