انچه با آمدن مشروطه رفت!

انچه با آمدن مشروطه رفت!

نتایج مشروطه آنچنان بود که بسیاری از کسانی که عهد ناصری را دیده بودند از اینکه در انقلاب مشارکت داشتند پشیمان بودند. گویی انقلاب تنها برای به پیش بردن حرف عده محدودی روشنفکر بود

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

ایرانیان در مشروطه بر روی کاغذ به نتایج بسیار خوبی دست یافتند؛ اما این نتایج تنها بر روی کاغذ بود و در عرصه عمل گستره چندانی نداشت. نتایج مشروطه آنچنان بود که بسیاری از کسانی که عهد ناصری را دیده بودند از اینکه در انقلاب مشارکت داشتند پشیمان بودند. گویی انقلاب تنها برای به پیش بردن حرف عده محدودی روشنفکر بود:

«پس از استقرار مشروطیت قدرت دولت مرکزی بیش از پیش تضعیف شد. توطئه ها و کارشکنی های مخالفین مشروطه اختلافات داخلی بین مشروطه طلبان قدرت طلبی حاکمین محلی و روسای عشایر و از لحاظ سیاست خارجی تقسیم ایران بین دومنطقه نفوذ امپراطوری روسیه و انگلستان همگی دست به دست هم داده و کشور را طی سالهای پس از انقلاب مشروطه عملا در معرض تجزیه و فروپاشی کامل قرار داده بود. ارمغان تجددطلبی و قانون خواهی به جای اینکه ترقی و پیشرفت باشد در عمل زوال و انحطاط جلوه می نمود.»

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •