نگاه متفاوت مدرس به مسئله مالیات

نگاه متفاوت مدرس به مسئله مالیات

در ایران عصر قاجار سیستم مالیات گیری درستی وجود نداشت. بسیاری از کسانی که باید مالیات هنگفتی می پرداختند از آن طفره می رفتند و برخی دیگر که توان مالیات دهی نداشتند، زیر بار پرداخت آن خم می شدند . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

در ایران عصر قاجار سیستم مالیات گیری درستی وجود نداشت. بسیاری از کسانی که باید مالیات هنگفتی می پرداختند از آن طفره می رفتند و برخی دیگر که توان مالیات دهی نداشتند، زیر بار پرداخت آن خم می شدند. سیدحسن مدرس اما درک متفاوتی از سیستم مالیات و مالیات گیری داشت:

سید  حسن مدرس

«وظیفه پارلمان این است و حقیقتا تکلیف اولش این است که باید ببیند چه چیز باید بگیرد و از کجا باید بگیرد و به چه ترتیب باید بگیرد و به کجا صرف کند... عقیده من این است که باید مالیاتی جعل کرد که قابل جزر و مد کم و زیاد شدن باشد زیرا ممکن است یک سال برای مملکت اتفاق بیفتد که خرجش دو مقابل شد و دو عشر بگیرند. مثل مالیات گمرک که یک وقت فرض بفرمایید صدی پنج می گیرند و یک وقت هم یک اتفاق می افتد که مخارج مملکت زیاد می شود و صدی ده می گیرند ولی اول باید مالیات را روی عدل جمع کنند... البته آن فوق العاده را پارلمان حکم می دهد دولت می گیرد مردم هم می دهند.»

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •