مردی که نامش با «شکنجه» و «ایستادگی» گره خورد

مردی که نامش با «شکنجه» و «ایستادگی» گره خورد

نام شهید تندگویان، وزیر نفت جمهوری اسلامی که عمدتا به خاطر اسارت ناگهانی در دست عراقی ها و شکنجه بسیار و شهادت به دست ایادی صدام نامور شد، را کمتر در سالهای پیش از آن شنیده ایم. اما واقعیت این است که اگرچه او به دست دشمن خارجی به شهادت رسید، پیش از این در جرگه انقلابیون و مبارزین در برابر استبداد بود.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

نام شهید تندگویان، وزیر نفت جمهوری اسلامی که عمدتا به خاطر اسارت ناگهانی در دست عراقی ها و شکنجه بسیار و شهادت به دست ایادی صدام نامور شد، را  کمتر در سالهای پیش از آن شنیده ایم. اما واقعیت این است که اگرچه او به دست دشمن خارجی به شهادت رسید، پیش از این در جرگه انقلابیون و مبارزین در برابر استبداد بود. جالب اینکه در آن زمان نیز تقدیر، شکنجه و ایستادگی را برای او رقم زده بود:

 

شهید تندگویان

 

«تند گویان آدم متدین و مذهبی بود و بسیاری از دعاها از جمله دعای کمیل و برخی از آیات قرآن را حفظ بود. در کنار این خصوصیات، آدم پر جنب و جوشی  هم بود. روز عید فطر عده ای از تندگویان خواستند دعای قنوت نماز عید فطر را از حفظ با صدای بلند بخواند تا بقیه هم آن را تکرار کنند. این کار انجام گرفت و نگهبانهای زندان که عموما آدمهای کم شعور و نفهمی بودند با دیدن این صحنه فکر کردند آنها در حال خواندن نماز جماعت هستند. لذا تندگویان را گرفتند و به جرم اینکه نماز جماعت برپا کرده ساعتها در زیر هشت او را آویزان کردند و کتکش زدند به گونه ای که صدای فریادش شنیده می شد.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •