تا  کسی زندان نرود، پخته نمی شود

تا کسی زندان نرود، پخته نمی شود

در حالی که مرحوم آقا مصطفی در خدمت آقای نجفی مرعشی نشسته بودند، ایشان را دستگیر کرده و به زندان می برند. خبر زندانی شدن آقا مصطفی به امام می رسد. امام لبخندی می زند و می فرماید: لازم بود ایشان زندان برود.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

رسیدن به جایگاهی که بتوان بر اساس آن مردم را در مبارزه علیه ظلم بسیج کرد، نیازمند یکسری آمادگی ها است. در واقع کسی که می خواهد انقلابی را به راه اندازد و مردم را از دست طلم رهایی دهد، می بایست پیش از بسیج مردم، سختی های این راه را تحمل کرده باشد. همچنان که پیامبر برای انقلاب عظیمی که در عربستان به راه انداخت، سختی های بسیاری را تحمل کرد. امام خمینی نیز در مبارزه خود مشقتهای بسیاری را تحمل کرد و فراتر از آن این مشقت ها را برای فرزندان خود نیز می پذیرفت:

 

مصطفی خمینی


«پس از دستگیری امام ، مرحوم شهید آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی به منزل آیت الله نجفی مرعشی می آیند. مامورین که در پی دستگیری ایشان بودند، قلاب می اندازد و از دیوار منزل آقای مرعشی نجفی بالا می روند. با این کارها می خواستند وحشت و ارعاب ایجاد کنند. وارد اتاق می شوند و در حالی که مرحوم آقا مصطفی در خدمت آقای نجفی مرعشی نشسته بودند، ایشان را دستگیر کرده و به زندان می برند. خبر زندانی شدن آقا مصطفی به امام می رسد. امام لبخندی می زند و می فرماید:" لازم بود ایشان زندان برود. تا کسی زندان نرود ، پخته نمی شود" . پس از مدت کوتاهی که آقا مصطفی در زندان بودند ایشان را به بورسای ترکیه، نزد حضرت امام منتقل می کنند. این لطف و عنایت حق تعالی بود که شخصی عزیز و دوست داشتنی و مهربان مانند مرحوم حاج آقا مصطفی به خدمت حضرت امام برسد و بتواند از ایشان پذیرایی کند.»

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •