نخستین تالار نمایش تئاتر ایران کجا افتتاح شد؟

نخستین تالار نمایش تئاتر ایران کجا افتتاح شد؟

در زمان ناصرالدین شاه قاجار (به سال 1307 قمری) نخستین تالار نمایش که گنجایش 250 تفر تماشاچی داشت در محل کنونی دبیرستان دارالفنون به وجود آمد . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در زمان ناصرالدین شاه قاجار (به سال 1307 قمری) نخستین تالار نمایش که گنجایش 250 تفر تماشاچی داشت در محل کنونی دبیرستان دارالفنون به وجود آمد؛ در این عمارت بود که نخستین نمایشنامه ها  در سالن کوچکی که لژی مخصوص شاه و افراد خاندان سلطنتی داشت به نمایش در می آمد. میرزا علی اکبر کاشانی مزین الدوله که به نقاش باشی معروف است از اولین کسانی است که تئاتر را در ایران افتتاح کرد این شخص با کمک معلمان فرانسوی که در دارالفنون تدریس می کردند؛ برنامه هایی به زبان فرانسه ترتیب و نمایش داد. محمدحسن خان صنیع الدوله که بعدها اعتماد السلطنه لقب گرفت و مترجم حضور شاه و بعد وزیر انطباعات و مدیر روزنامه رسمی ایران گردید به وجود تئاتر و افتتاح آن در کتاب خود اشاره کرده است.

 

مدرسه دارلفنون

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •