متحد الشکل کردن لباس پهلوی از کجا آغاز شد؟

متحد الشکل کردن لباس پهلوی از کجا آغاز شد؟

رضاخان در راستای تحقق بخشیدن به اهداف تجدد خواهانه خود و در ذیل قانون متحد الشکل کردن لباس مردان، اولین اصلاحات را از دربار پهلوی آغاز نمود و کارمندان دربار را به ملزم به پوشش های غربی و با همان کلاه پهلوی معروف خود نمود.

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

کلاه پهلوی

در تصویر فوق دو تن  از کارمندان  دربار پهلوی  در سال  1312 و در زمان سلطنت پهلوی اول مشاهده می شود.

رضاخان در راستای تحقق بخشیدن به اهداف تجدد خواهانه خود و در ذیل قانون متحد الشکل کردن لباس مردان، اولین اصلاحات را از دربار پهلوی آغاز نمود و کارمندان دربار را به ملزم به پوشش های غربی و با همان کلاه پهلوی معروف خود نمود.

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •