گزارش مربوط به مراسم ازدواج محمد رضا پهلوی و ثریا اسفندیاری

گزارش مربوط به مراسم ازدواج محمد رضا پهلوی و ثریا اسفندیاری

ثریا دختر خلیل اسفندیاری و اوا کارل در اول تیرماه ۱۳۱۱ در یک خانواده سرشناس بختیاری، متولد شد و سپس اروپا مسافرت نمود. انتخاب ثریا برای همسری محمدرضا پهلوی، به وسیله خواهر بزرگ‌تر شاه در یک ضیافت در سفارت ایران در لندن، توسط شمس پهلوی انجام گرفت. مراسم ازدواج ثریا و محمدرضا پهلوی در 23 بهمن 1329 در تهران برگزار گردید. این ازدواج در نهایت در 24 اسفند 1336 با اعلامیه مجلس شورای ملی به صورت رسمی به طلاق انجامید.

کافه تاریخ- سند

ثریا دختر خلیل اسفندیاری و اوا کارل در اول تیرماه ۱۳۱۱ در یک خانواده سرشناس بختیاری، متولد شد و سپس اروپا مسافرت نمود. انتخاب ثریا برای همسری محمدرضا  پهلوی، به وسیله خواهر بزرگ‌تر شاه در یک ضیافت در سفارت ایران در لندن، توسط شمس  پهلوی انجام گرفت. مراسم ازدواج ثریا و محمدرضا پهلوی در 23 بهمن 1329 در تهران برگزار گردید. این ازدواج در نهایت در 24  اسفند 1336 با اعلامیه مجلس شورای ملی به صورت رسمی به طلاق انجامید.

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •