تصویری از  قاضی اختصاصی ایران در پرونده نفتی

تصویری از قاضی اختصاصی ایران در پرونده نفتی

در جریان مناقشه نفتی ایران و انگلیسی، در سال 1331 دکتر کریم سنجابی به عنوان قاضی اختصاصی ایران در پرونده ملی شدن صنعت نفت در دادگاه لاهه معرفی شد. در تصویر ذیل کریم سنجابی در جریان بازگشت از هلند و یکی از جلسات رسیدگی به موضوع ملی شدن نفت ایران مشاهده می شود.

کافه تاریخ- عکس

در جریان مناقشه نفتی ایران و انگلیسی، در سال 1331 دکتر کریم سنجابی به عنوان قاضی اختصاصی ایران در پرونده ملی شدن صنعت نفت در دادگاه لاهه معرفی شد. در تصویر ذیل کریم سنجابی در جریان بازگشت از هلند و یکی از جلسات رسیدگی به موضوع ملی شدن نفت ایران مشاهده می شود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •