آخرین راهکار امریکا برای گریز از پیروزی انقلاب اسلامی

آخرین راهکار امریکا برای گریز از پیروزی انقلاب اسلامی

متاسفانه برخی رویکردها در بررسی رفتار ایالات متحده در ایران خوشبینانه است. به عنوان مثال به اعتقاد برخی زمانی که آمریکا دانست، شاه در میان مردم خود منفور است از او خواست از کشور خارج شود و تلاش کرد تا با انقلابیون وارد مذاکره شود و زمینه های روی کارآمدن آنها را تسهیل کند. این گزاره آخر بسیار بحث انگیز است. بخصوص آنکه در ماه های اخر حکومت پهلوی، امریکا، تلاش می کرد تا شرایط و پتانسیل کودتا در ایران را بررسی کند . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

متاسفانه برخی رویکردها در بررسی رفتار ایالات متحده در ایران خوشبینانه است. به عنوان مثال به اعتقاد برخی زمانی که آمریکا دانست، شاه در میان مردم خود منفور است از او خواست از کشور خارج شود و تلاش کرد تا با انقلابیون وارد مذاکره شود و زمینه های روی کارآمدن آنها را تسهیل کند. این گزاره آخر بسیار بحث انگیز است. بخصوص آنکه در ماه های اخر حکومت پهلوی، امریکا، تلاش می کرد تا شرایط و پتانسیل کودتا در ایران را بررسی کند:

«ژنرال هایزر افسر سرخ چهره صریح و مطمئن به دلیل خدمات قبلی اش در ایران و تماسهای شخصی زیادش با افسران بالا رتبه ایرانی برای رفتن به ایران توصیه شد. از نظر سایروس ونس ، وارن کریستوفر (که در غیاب مکرر ونس نقش عمده ای در این مرحله داشت) و والترماندیل ، هدف ماموریت هایزر این بود که به حفظ قدرت یک دولت غیر نظامی بعد از شاه کمک کند. من با دولت بختیار موافق بودم، اما همچنین اصرار داشتم که هایزر باید ارتش ایران را برای دست زدن به یک کودتا بدنبال سقوط احتمالی بختیار آماده نماید. هارولد براون ، چارلز دونکن و شلزینگر با این امر موافقت کردند، و دستورات صادره برای هایزر بویژه متضمن یک چنین شرطی بود.»

 

منبع: برژینسکی، اسرار سقوط شاه، ترجمه: حمید احمدی، تهران، انتشارات جامی، 1362، ص 77

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •