لولوخورخوره‌ای به نام حزب توده!

لولوخورخوره‌ای به نام حزب توده!

حزب توده را می توان سازماندهی شده ترین حزب تاریخ معاصر ایران دانست. حزبی که در حوزه های مختلف و من جمله جذب جوانان و زنان و کادرسازی فعال بود. با همه این احوال به دلیل ماهیت دینی و مذهبی جامعه ایرانی و حضور پر رنگ روحانیت، این حزب تنها توان جذب طیف خاص و محدودی از مردم را داشت. برخلاف این واقعیت، انگلستان در جریان ماجرای ملی شدن صنعت نفت و برای راضی کردن آمریکا برای همراهی در جهت کودتا علیه مصدق، تلاش کرد این حزب را بسیار مهم و قوی نشان دهد. آنها به دنبال القای این ایده بودند که با چیره شدن حزب توده در ایران، ایران به دامن کمونیسم و شوروی خواهد افتاد . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

حزب توده را می توان سازماندهی شده ترین حزب تاریخ معاصر ایران دانست. حزبی که در حوزه های مختلف و من جمله جذب جوانان  و زنان و کادرسازی فعال بود. با همه این احوال به دلیل ماهیت دینی و مذهبی جامعه ایرانی و حضور پر رنگ روحانیت، این حزب تنها توان جذب طیف خاص و محدودی از مردم را داشت. برخلاف این واقعیت، انگلستان در جریان ماجرای ملی شدن صنعت نفت و برای راضی کردن آمریکا برای همراهی در جهت کودتا علیه مصدق، تلاش کرد این حزب را بسیار مهم و قوی نشان دهد. آنها به دنبال القای این ایده بودند که با چیره شدن حزب توده در ایران، ایران به دامن کمونیسم و شوروی خواهد افتاد:

 

حزب توده ایران

 

«وزارت خارجه انگلیس از یک سو خطر کمونیسم را قابل طرح نمی دانست و از سوی دیگر، به مقامات خود گفته بود  که "نزد امریکایی ها باید بر این موضوع تاکید کنیم که خطر کمونیسم با ادامه ی قدرت مصدق افزایش می یابد." بریتانیا در روزهای آمادگی برای کودتا مدعی شد که صرفا راه حل نظامی می تواند ایران را از خطر کمونیسم نجات دهد. مونتی وودهاوس یکی  از افراد عملیاتی (MI6) در خاطراتش تصدیق کرده است که در گفت و گوی خود با امریکا آگاهانه تهدید کمونیسم را بزرگ می کرده و "نیاز به کنترل مجدد بر صنعت نفت" را کم اهمیت جلوه می داده است. "همچنین سال ها بعد ، جورج میدلتون فاش کرد که همواره حزب توده را بیش تر "لولوخورخوره" می دیده تا تهدیدی واقعی؛ زیرا مجموع ساختار اجتماعی "برای سلطه ی کمونیستی" آماده نبود.»

 

منبع: یرواند آبراهامیان، کودتا، ترجمه: محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1392، چاپ سوم، ص 242 243

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •