عقب نشینی مرزهای تهران

عقب نشینی مرزهای تهران

تهران همیشه در حال گسترش است. از زمان قاجارها، روز به روز به مساحت آن افزوده می شود. در واقع همیشه پس از چند سال، مرزهای تهران نیز به این شهر افزوده می شود و مرز جدیدی برای تهران ترسیم می شود. این بلا و مسئله ای جدید نیست؛ بلکه از گذشته و از دوره محمدشاه همین گونه بوده است . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

تهران همیشه در حال گسترش است. از زمان قاجارها، روز به روز به مساحت آن افزوده می شود. در واقع همیشه پس از چند سال، مرزهای تهران نیز به این شهر افزوده می شود و مرز جدیدی برای تهران ترسیم می شود. این بلا و مسئله ای جدید نیست؛ بلکه از گذشته و از دوره محمدشاه همین گونه بوده است:

 

تهران قدیم

 

«تا اواسط دوره محمدشاه قاجار در تهران هنوز داخل حصار صفوی کشت سبزی و صیفی انجام می شد. در این وقت در جنوب غرب محله سنگلج در جنوب بازار، درجنوب و شرق محله چاله میدان و شمال محله عودلاجان و مزارعی در اراضی سبز میدان بدین امر اختصاص داشت ولی با فرا رسیدن دوران سلطنت ناصرالدین شاه و فزونی جمعیت تهران و تغییر کاربری اراضی تهران آهسته آهسته زمین های کشاورزی به مسکونی تبدیل شد؛ به همین خاطر کشاورزی به اراضی بایر و ارزان بیرون حصار صفوی کشانده شد. اراضی که بیست سی سال بعد آنها هم با گسترش شهر و تبدیل حصار صفوی به حصار ناصری داخل شهر قرار گرفت و کم کم همان بلا سرشان آمد.»

 

منبع: داریوش شهبازی، برگ­هایی از تاریخ تهران، تهران، نشر ثالث، 1390، ص 70

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •