فرهنگ ایرانی و انتخاب میان برنج و نان

فرهنگ ایرانی و انتخاب میان برنج و نان

جامعه ایرانی با توجه به تنوع کشت و زرع در آن از فرهنگ غذایی متفاوت و متنوعی نیز در طول تاریخ برخوردار بوده است. اما قوت غالب در ایران برنج و نان بوده است. با این تفاوت که در این میان برنج برای اقلیتی از جغرافیای ایران و نان فرهنگ غالب تر بوده است. نگرش مردم درباره این دو قوت غالب جالب توجه است . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

جامعه ایرانی با توجه به تنوع کشت و زرع در آن از فرهنگ غذایی متفاوت و متنوعی نیز در طول تاریخ برخوردار بوده است. اما قوت غالب در ایران برنج و نان بوده است. با این تفاوت که در این میان برنج برای اقلیتی از جغرافیای ایران و نان فرهنگ غالب تر بوده است. نگرش مردم درباره این دو قوت غالب جالب توجه است:

«برنج در سراسر کشور غذای اصلی طبقه مرفه به شمار می رود. اما معلوم است که کارگران برنج را به عنوان غذای استثنایی و اتفاقی می خوردند. چه شهرت دارد که برنج قوه کافی به عضلات نمی رساند. فقط در ولایات ساحلی مازنداران و گیلان غذای تمام طبقات مردم از برنج و ماهی نمک سود تشکیل می شود. در آن صفحات مدعی اند که خوردن نان برای سلامت زیان آور است و از این گذشته زمین باتلاقی آن دیار برای کشت غله مساعد نیست. اما این هر دو ادعا برای سهو و سبق ذهنی متکی است. زیرا برخلاف آنچه گفته شد مسلم است که گناه بی رقمی مردم و سستی عضلات و رنگ پریدگی  آنها در مقایسه با سکنه سالم تر نان و گوشت خور جلگه های مرتفع و حتی علت ضعف دائمی ناشی از تب و نوبه شان هم تغذیه ناقص است و هم آب و هوای ناسالم باتلاقی آن نواحی.»

 

منبع: محمد نیکویه، گیلان در سفرنامه های سیاحان خارجی، رشت، فرهنگ ایلیا، 1386،  ص 76-77

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •