اولین مراسم عزاداری امام حسین را چه کسانی برگزار کردند؟

اولین مراسم عزاداری امام حسین را چه کسانی برگزار کردند؟

پیش از استقرار صوفیان در ایران، شیعیان به طور خصوصی واقعه کربلا را گرامی می داشتند؛ بدون انکه مجالس تعزیه به سبک امروز را برقرار نمانید. آل بویه برای اولین بار در بغداد مراسم عزاداری به راه انداخته و در سال 352 هجری، معزالدوله دستور داد مردم گرد یکدیگر برآیند و اظهار حزن نمایند . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

پیش از استقرار صوفیان در ایران، شیعیان به طور خصوصی واقعه کربلا را گرامی می داشتند؛ بدون انکه مجالس تعزیه به سبک امروز را برقرار نمانید. آل بویه برای اولین بار در بغداد مراسم عزاداری به راه انداخته و در سال 352 هجری،  معزالدوله دستور داد مردم گرد یکدیگر برآیند و اظهار حزن نمایند. در این روز بازارها بسته شد، خرید و فروش موقوف گردید، قصابان ذبح نکردند، هریسه پزها هریسه نپخته، آب ننوشیدند، در بازارها خیمه هایی به پا کردند و بر آنها پلاس آویختند، زنان بر سر و روی خود می زدند و بر حسین)ع) ندبه میکردند. در این روز بر حسین(ع)  نوحه سرایی شد و ماتم به پا گردید. چنین مراسمی در بغداد آن هم در دوره تسلط آل بویه برپا شد . در جاهای دیگر و دوره های بعد چنین مراسمی برپا نگشت؛ تا اینکه در دوره صفویه با پشتیابنی پادشاهان صفویه مجالس عزادری به صورت گسترده ای برگزار شد. تنها ملایان و دانش آموختگان مدارس دینی حق داشتند در مجالس عزاداری بر منبر رفته  و و اقعه عاشورا را برای مردم بازگو کنند.

 

منبع: علی اصغر فقهی، تاریخ آل بویه ، تهران، سمت، 1378،  ص 466- 467   

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •