سند/ تمجید محمدرضا پهلوی از حکومت سلطنتی

سند/ تمجید محمدرضا پهلوی از حکومت سلطنتی

متن سخنرانی محمدرضاشاه (در بیستمین سال سلطنت خود) در باشگاه ملی مطبوعات امریکا مبنی بر تمجید از حکومت سلطنتی و تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی ایران ، بیان اصلاحات خود...

کافه تاریخ- سند

متن سخنرانی محمدرضاشاه (در بیستمین سال سلطنت خود) در باشگاه ملی مطبوعات امریکا مبنی بر تمجید از حکومت سلطنتی و تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی ایران ، بیان اصلاحات خود از قبیل تقسیم املاک خود بین کشاورزان ، کسب عنوان "پل پیروزی" برای ایران در جنگ جهانی دوم ، وضع قوانین مترقی ، ایجاد تشکیلات خیریه ، اصلاح وضع کارمندان دولت ، تشکیل شرکتهای تعاونی ، قانون اصلاحات ارضی ، تجدید حیات صنعتی و اجتماعی ایران ، تربیت نیروی فنی جوان و اعزام آنان به خارج از کشور ، اهمیت موقعیت استراتژیکی ایران ار جهت واقع شدن بین شرق و غرب و منطقه خاورمیانه ، اظهار تاسف از انتقادهای بیمورد و خبرهای بی اساس در مطبوعات و نیروهای مخرب بین المللی و ...

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •