45000 نفر آمریکایی در ایران

45000 نفر آمریکایی در ایران

یکی از نقاط ضعف حکومت پهلوی که به چشم مردم ایران بسیار پر رنگ جلوه گر شد، ارتشی بود که او ساخته بود. این ارتش تماما تحت سلطه ایالات متحده آمریکا بود. تسلط آمریکا بر ارتش ایران، به طور خاص خود را در نفوذ و قدرت گیری روز افزون مستشاران آمریکایی نشان می داد که بر سیستم ارتش ایران چیره بودند:

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

یکی از نقاط ضعف حکومت پهلوی که به چشم مردم ایران بسیار پر رنگ جلوه گر شد، ارتشی بود که او ساخته بود. این ارتش تماما تحت سلطه ایالات متحده آمریکا بود. تسلط آمریکا بر ارتش ایران، به طور خاص خود را در نفوذ و قدرت گیری روز افزون مستشاران آمریکایی نشان می داد که بر سیستم ارتش ایران چیره بودند:

 

مستشاران آمریکایی

«استفاده از این تسلیحات بسیار پیشرفته نیاز به پرسنلی متخصص داشت که نه در ارتش و نه در صنایع ایران یافت نمی شدند. در نتیجه باید از تکنیسین های خارجی و الزاما آمریکائی کمک گرفته می شد زیرا فقط آنها آشنایی لازم را داشتند. به این ترتیب بود که در اواسط سال 1357 ،45000 نفر آمریکایی در ایران کار می کردند که 80 درصد آنها در ارتش شاغل بودند... این تعداد فزاینده متخصص حاکی از بی صبری شاه در ارتقاء ارتشش به مقام سوم در جهان بود. اما وابستگی به ایالات متحده از نظر سیاسی و با تصویری که ایران می خواست به عنوان ابر قدرت منطقه از خود ارائه دهد،هماهنگ نبود.»

 

 

منبع: احسان نراقی، از کاخ شاه تا زندان اوین، ترجمه: سعید آذری، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1381، چاپ ششم، ص 172 173

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •