نخستین مسلسلها چند تیر می نواختند؟

نخستین مسلسلها چند تیر می نواختند؟

مسلسلها به دلیل نواخت تیر بالایشان، از جمله تجهیزاتی بودند که با ورودشان به عرصه جنگهای انسانی، به سرعت مورد استقبال فرماندهان جنگی قرار گرفتند. ساخت نخستین مسلسل به سال 1817 میلادی باز می گردد زمانی که استفاه از اسلحه «پاکل» در انگلیس گسترش یافت.

کافه تاریخ- کشکول

 

از دیرباز بشر به دنبال اختراع سلاحها و تجهیزاتی بود که در جنگها بیشترین ضربه و آسیب را به دشمن خود وارد نماید. مسلسلها به دلیل نواخت تیر بالایشان،  از جمله تجهیزاتی بودند که با ورودشان به عرصه جنگهای انسانی، به سرعت مورد استقبال فرماندهان جنگی قرار گرفتند. ساخت نخستین مسلسل به سال 1817 میلادی باز می گردد زمانی که استفاه  از اسلحه «پاکل» در انگلیس گسترش یافت.

این سلاح یک روولور دستی بزرگ بود که روی پایه ای قرار می گرفت و هر دقیقه 7 گلوله شلیک می کرد؛ « گاتلینگ» نیز سلاح دستی بود که بین 100 تا 200 گلوله در هر دقیقه شلیک می کرد. این اسلحه در سال 1862 در آمریکا به بهره برداری نظامی رسید و در جنگهای داخلی به کار گرفته شد. بعدها نخستین مسلسل خودکار که با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت؛ مسلسل کالیبر 32 ماکزیم بود که توسط «هرام ماکزیم» امریکایی طراحی شد. این سلاح با استفاده از انرژی حاصل از شلیک گلوله ها مکانیسمی را به کار می گرفت تا هر دقیقه 500 گلوله شلیک نماید. این سرعت در شلیک گلوله ها لوله تفنگ را داغ می کرد؛ به همین دلیل از یک پوشش مملو از آب برای خنک کردن آن استفاده می شد. انگلیسیها از اسلحه ماکزیم در سال 1895 به صورت عملیاتی استفاده نمودند.

 

 

منبع:سلاح و جنگ افزارهای دوران قدیم، بی جا، بی نا ، ص 42  

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •