فوتبال چگونه وارد ایران شد؟

فوتبال چگونه وارد ایران شد؟

شاید به جرات بتوان فوتبال را پرطرفدارترین ورزش جمعی در جهان امروز دانست. این ورزش عالم گیر که امروزه مردم به بهانه های مختلف و در قالب جام ها و مسابقات متنوع و گوناگون به تماشای این می نشینند از زمان قاجاریه وارد خاک ایران شد. اما سوال مهم این است که این ورزش پرطرفدار چگونه به ایران راه یافت ؟

کافه تاریخ- کشکول

 

شاید به جرات بتوان فوتبال را پرطرفدارترین ورزش جمعی در جهان امروز دانست. این ورزش عالم گیر که امروزه مردم به بهانه های مختلف و در قالب جام ها و مسابقات متنوع و گوناگون به تماشای این می نشینند از زمان قاجاریه وارد خاک ایران شد. اما سوال مهم این است که این ورزش پرطرفدار چگونه به ایران راه یافت:

«فوتبال در تهران در اواخر قرن سیزدهم خورشیدی توسط انگلیسی ها رواج یافت. به سال 1865 میلادی کارکنان سفارت انگلیس در تهران و دیگر انگلیسی های ساکن تهران در میدان مشق آن روز داخل آن روز (باغ ملی جایی که امروز بناهای شهربانی، وزارت امور خارجه، موزه ایران باستان و .... قرار دارد) به بازی فوتبال پرداختند. بدین ترتیب میدان مشق را باید نخستین زمین فوتبال تاریخ تهران به شمار آورد. در سال های بعد یعنی پس از مرگ مظفرالدین شاه انگلیسی ها محل بازی خود را تغییر دادند و آن را به مجاورت حصار ناصری در شمال ضلع سفارت انگلیس در خیابان فردوسی انتقال دادند. اما این بازی ها و زمین ها نمی توان به رسمیت شناخت. تا اینکه به واپسین سال های قرن سیزدهم خورشیدی می رسیم. وقتی احمدشاه داشت آخرین سال های سلسله قاجاریه را سپری می کرد و سردار سپه نخستین پایه های حکومت پهلوی را استوار می ساخت، در جنوب اراضی بهجت آباد و خارج از حصار ناصری (ضلع شمالی حصار ناصری، خیابان شاه رضا= انقلاب) حوالی دبیرستان البرز (کالج امریکایی) و دانشگاه امیرکبیر به وسیله کمپانی لنج نخستین زمین فوتبال شهر تهران ساخته شد.»

 

منبع: داریوش شهبازی، برگ های از تاریخ تهران، تهران، نشر ثالث، 1390، ص 288

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •