بی آبرویی جهانی اطرافیان شاه

بی آبرویی جهانی اطرافیان شاه

فساد در حکومت شاه آنچنان گسترده بود که بخش زیادی از آنچه می بایست در اختیار مردم قرار می گرفت، نصیب عده ای محدود از اطرافیان شاه می شد. با همه این احوال فساد بسیار مخفی بود و شاه علاوه بر آنکه از مفاسد اطرافیان خود مطلع بود، از آن صحبتی به میان نمی آورد. اما در برخی مواقع زمینه امری طوری پیش می رفت که خبر فساد جهانی می شد. در چنین مواقعی مصائب مردم دو چندان بود . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

فساد در حکومت شاه آنچنان گسترده بود که بخش زیادی از آنچه می بایست در اختیار مردم قرار می گرفت، نصیب عده ای محدود از اطرافیان شاه می شد. با همه این احوال فساد بسیار مخفی بود و شاه علاوه بر آنکه از مفاسد اطرافیان خود مطلع بود، از آن صحبتی به میان نمی آورد. اما در برخی مواقع زمینه امری طوری پیش می رفت که خبر فساد جهانی می شد. در چنین مواقعی مصائب مردم دو چندان بود، علاوه بر آنکه نزدیکان شاه از بیت المال برای مفاسد خود بهره می گرفتند، پرستیژ و حیثیت ملی ایرانیان با برخی از رفتارهای اطرافیان شاه خدشه دار می شد:

«ملکه فرح – بر خلاف شاه – چندان مورد تنفر مردم سوئیس نبود . و به همین دلیل هر گاه به سوئیس می آمد نامه هایی از سوی طبقات مختلف به سفارتخانه می رسید که نشان می داد مردم سوئیس حساب او را از شاه جدا می دانند. ولی این وضع نیز بر اثر وقوع رسوایی قاچاق تریاک توسط یکی از درباریان دگرگون شد، و احساسات ضد شاه را در سوئیس چنان به اوج رساند که دامن همه را فرا گرفت . در سال 1972 موقعی که شاه و ملکه برای اسکی بازی در سن موریتس به سر می بردند، شاهزاده "دولو" (یکی از منسوبین و دوست نزدیک شاه ، که انحصار تجارت خاویار ایران را دردست داشت) به جرم قاچاق مواد مخدر توسط پلیس سوئیس دستگیر شد، و بعد هم با جستجو در ویلای خصوصی او مقادیر معتنابهی تریاک به دست آمد.»

 

منبع: مینو صمیمی، پشت پرده تخت طاووس، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، انتشارات اطلاعات، 1386، چاپ دهم، ص 117

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •