درخواست روحانیون از محمدعلی شاه مبنی بر عدم ریختن خون مسلمانان

درخواست روحانیون از محمدعلی شاه مبنی بر عدم ریختن خون مسلمانان

نامه پنج روحانی متحصن به محمدعلی شاه و بیان اهداف خود از تحصن مبنی بر اعاده مشروطیت و قانون اساسی ، ممانعت از ریختن خون مسلمانان اعم از قزاق ، توپچی و مجاهد ، هشدار در مورد وضعیت رو به زوال کشور

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

 نامه پنج روحانی متحصن به محمدعلی شاه و بیان اهداف خود از تحصن مبنی بر اعاده مشروطیت و قانون اساسی ، ممانعت از ریختن خون مسلمانان اعم از قزاق ، توپچی و مجاهد ، هشدار در مورد وضعیت رو به زوال کشور

نامه روحانیون به محمد علی شاه قاجار

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •