تصویر جمعی از سربازان ژاندارمری تبریز به هنگام آموزش نظامی در اواخر دوره قاجار

تصویر جمعی از سربازان ژاندارمری تبریز به هنگام آموزش نظامی در اواخر دوره قاجار

میرزاحسین‌خان مشیرالدوله، با کسب لقب سپهسالار اعظم اقدامات زیادی در جهت نوسازی ارتش ایران انجام داد. از جمله اقدامات مهم او تنظیم ارتش و تنسیق سازمان آن بود. سپهسالار، که در مدت اقامت طولانی خود در استانبول از سازمان و وظایف قره‌سوران (ژاندارمری) و تاثیر آن در امنیت راه‌ها آگاهی داشت، برای امنیت راه‌ها در ایران، درصدد برآمد قره‌سوران را تاسیس کند. او برای اجرای این برنامه گزارشی مفصل به شاه نوشت، شاه نیز موافقت کرد. به دستور سپهسالار برای امنیت راههای اصلی خراسان، گیلان، گرگان، مازندران، سوارانی مسلح برگماشتند و پاسگاه‌هایی هم برای آنها ساختند.

کافه تاریخ- عکس

میرزاحسین‌خان مشیرالدوله، با کسب لقب سپهسالار اعظم اقدامات زیادی در جهت نوسازی ارتش ایران انجام داد. از جمله اقدامات مهم او تنظیم ارتش و تنسیق سازمان آن بود. سپهسالار، که در مدت اقامت طولانی خود در استانبول از سازمان و وظایف قره‌سوران (ژاندارمری) و تاثیر آن در امنیت راه‌ها آگاهی داشت، برای امنیت راه‌ها در ایران، درصدد برآمد قره‌سوران را تاسیس کند. او برای اجرای این برنامه گزارشی مفصل به شاه نوشت، شاه نیز موافقت کرد. به دستور سپهسالار برای امنیت راههای اصلی خراسان، گیلان، گرگان، مازندران، سوارانی مسلح برگماشتند و پاسگاه‌هایی هم برای آنها ساختند. سپس وی برای امنیت راه‌های اصلی دیگر استانها و شهرستانهای مهم کشور، استخدام نهصدوبیست سوار مسلح را در نظر گرفت و گزارش کار و نقشه محل استقرار آنها، و جای ساختن پاسگاه‌ها را برای شاه فرستاد. شاه این پیشنهاد را پذیرفت و دستور تامین هزینه آن را داد و از آن پس، مسئولیت نظم و امنیت راه‌ها را نیز برعهده سپهسالار گذاشت. از اینرو سازمان جدید ژاندارمری، از شهریور 1290.ش (1911.م)، زیر نظر کلنل (سرهنگ) یالمارسون و کلنل فولگه و ماژور (سرگرد) شولیران و شمار دیگری از افسران سوئدی که با موافقت دو سفارت روس و انگلیس استخدام شده بودند، در پارک اتابک (محل کنونی سفارت شوروی) آغاز به کار کرد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •