باشگاه هنرپیشگی؛ راهی برای استعمار فرهنگی ایرانیان

باشگاه هنرپیشگی؛ راهی برای استعمار فرهنگی ایرانیان

یکی از راه های استعمار فرهنگی ایرانیان از دیرباز ورود هنرهای نمایشی آنهم با سبک و سیاق غربی و غیر اسلامی آن بوده است. بنا بر این شاهد آن هستیم که این امر به ویژه در دوران پس از مشروطه توسط روشنفکران غرب زده دنبال شد و در دوران حکومت دیکتاتوری رضا خان روندی رو به رشد گرفت.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

یکی از راه های استعمار فرهنگی ایرانیان از دیرباز ورود هنرهای نمایشی آنهم با سبک و سیاق غربی و غیر اسلامی آن بوده است. بنا بر این شاهد آن هستیم که این امر به ویژه در دوران پس از مشروطه توسط روشنفکران غرب زده دنبال شد و در دوران حکومت دیکتاتوری رضا خان روندی رو به رشد گرفت. یکی از گروه های هنری فعال در زمینه اپرت گروه مسیو گستانیان بود. این گروه فعالیت خود را در تهران از بهمن سال 1298 شمسی (فوریه 1920 میلادی) آغاز نمود. از جمله هنرمندان این گره خانم گل صباح بود که هم می رقصید و هم آواز می خواند. در ماههای بعد، اپرتهای مشهدی عباد، سه نامزد، یک عروس جوان 50 ساله و بالاخره اپرت مشهور «اصلی و کرم» توسط گروه گستانیان اجرا شد. استقبال معاریف تهرانی از اپرت «اصلی و کرم» در آبان 1299 شمسی برگزارکنندگان آن را تشویق نمود تا بار دیگر در 12 بهمن همان سال مجدداً اپرت «اصلی و کرم» را اجرا کنند در اوایل سالهای دهه 1310 شمسی، گستانیان و همسرش آوانسیان، باشگاهی به نام «سنوتیاتر» در تهران تشکیل داند که درس هنرپیشگی و سینما می داد.

منبع:

هیوا گوران، کوششهای نافرجام، تهران، انتشارات آگاه، 1360 ص 122

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •