خانی که مدرسه می ساخت!؟

خانی که مدرسه می ساخت!؟

تاریخ انقلاب مشروطه به نوعی با نام سردار اسعد بختیاری عجین شده است و در جریان تحولات انقلاب مشروطه، وی خدمات نظامی، سیاسی و فرهنگی شایانی را به انقلاب مشروطه انجام داد. در کنار فعالیتها و تلاشهای علمی و پژوهشی سردار اسعد بختیاری، یکی دیگر از دغدغه ها و دلمشغولیهای سردار اسعد، مسائل فرهنگی و آموزشی بود . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

 

تاریخ انقلاب مشروطه به نوعی با نام سردار اسعد بختیاری عجین شده است و در جریان تحولات انقلاب مشروطه، وی خدمات نظامی، سیاسی و فرهنگی شایانی را به انقلاب مشروطه انجام داد. در کنار فعالیتها و تلاشهای علمی و پژوهشی سردار اسعد بختیاری، یکی دیگر از دغدغه ها و دلمشغولیهای سردار اسعد، مسائل فرهنگی و آموزشی بود او علاقه و توجه بسیاری نسبت به تعلیم و تربیت کودکان ایرانی نشان می داد.

 

سردار اسعد

در اولین مجلسی که  درسال 1316ق/ 1898 میلادی برای ترویج و گسترش معارف تشکیل شد حضور داشت. در سال 1329 ق/ 1911 میلادی نیز برای تاسیس مدرسه صنایع متسظرفه (مدرسه نقاشی) به کمال الملک و حکیم الملک کمک نمود و مجوز واگذاری قسمنی از اراضی باغ نگارستان را برای ساختن این مدرسه همره مبلغ زیادی پول از مجلس شورای ملی گرفت. وی حتی مقرری مبلغ 500 تومان حقوق ماهیانه خود را طی نامه ای به وزرات مالیه اطلاع داد که این مبلغ برای گسترش معارف و تاسیس مدارس در تهران اختصاص داده است.پیش از مشروطیت نیز سردار اسعد در میان خوانین و روسای ایلات ایران، یگانه کسی بود که دبستانی به سلک جدید در بختیاری تاسیسی نمود و مردم را تشویق نمود که اطفال خود را برای تحصیل به دبستان نوبنیان وارد کنند.

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •