روایت فردوست از رفیقه های شاه و دردسرهایی که ایجاد می شد!

روایت فردوست از رفیقه های شاه و دردسرهایی که ایجاد می شد!

حکومت پهلوی هرگز در میان مردم ایران مشروعیت نداشت، جدا از چگونگی تاسیس و ادامه حیات حکومت پهلوی، یکی از مهمترین دلایل این امر، شخصیت خود شاهان پهلوی است. بسیار گفته اند که محمدرضا در برابر زنان به شدت نقطه ضعف داشت . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

حکومت پهلوی هرگز در میان مردم ایران مشروعیت نداشت، جدا از چگونگی تاسیس و ادامه حیات حکومت پهلوی، یکی از مهمترین دلایل این امر، شخصیت خود شاهان پهلوی است. بسیار گفته اند که محمدرضا در برابر زنان به شدت نقطه ضعف داشت:

«محمد رضا قبل و بعد از ازدواج با فرح که زن رسمی اش بود با زن های زیادی رابطه داشت. رفیقه های یک شبه و چندشبه فراوانی داشت که معرف آنها اشرف (خواهرش) و عبدالرضا (برادرش) بودند و اینها بیشتر از رده میهمانداران خارجی هواپیمایی ها بودند. در مسافرت هایش به آمریکا هم زن های متعددی را می دید که دولو به او معرفی می کرد و من در جریان نبودم ولی مطلع می شدم و به طور کلی پول های کلانی به اینها می داد.»

 

منبع: حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، ویراسته: عبدالله شهبازی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1393، چاپ سی و یکم، ص 209

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •