شاه عباس و عباس میرزا؛ بانیان موسیقی نظامی در ایران

شاه عباس و عباس میرزا؛ بانیان موسیقی نظامی در ایران

نخستین نشانه های استفاده از موسیقی غربی متعلق به دوره صفویه است. در این دوره برخی از سازهای غربی از جانب پادشاهان اروپایی به عنوان هدیه به دربار صفوی ارسال شد. البته سیاستهای فرهنگی شاهان صفوی به ویژه شاه عباس اول نیز در ورود موسیقی غربی به ایران بی تاثیر نبود . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

نخستین نشانه های استفاده از موسیقی غربی متعلق به دوره صفویه است. در این دوره برخی از سازهای غربی از جانب پادشاهان اروپایی به عنوان هدیه به دربار صفوی ارسال شد. البته سیاستهای فرهنگی شاهان صفوی به ویژه شاه عباس اول نیز در ورود موسیقی غربی به ایران بی تاثیر نبود. وی که در موسیقی و ساختن تصانیف ایرانی مهارت داشت؛ نوازنده ای فرانسوی را به دربار خویش فراخواند. پس از شاه عباس اول تا دوره عباس میراز نایب السطنه فتحعلی شاه قاجار، اقدام دیگری در زمینه آشنایی با موسیقی غربی و تقلید از آن صورت نگرفت. عباس میرزا بارزترین چهره بعد از شاه عباس و پیش از ناصرالدین شاه بود که تغییراتی در امور فرهنگی به ویژه موسیقی نظامی به وجود آورد.

منبع:

شهلا آذری، اسناد مدرسه موسیقی، گنجینه اسناد تهران، 1370، ص 45

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •