ارزش تُف غلیظ ناصرالدین شاه برای اطرافیان!

ارزش تُف غلیظ ناصرالدین شاه برای اطرافیان!

خاطرات اعتمادالسلطنه را باید از جمله آثار گرانبهای باقیمانده از عصر ناصری به شمار آورد. وی که مدتهای مدیدی با شاه دمخور بوده است خاطرات جذاب و در عین حال طنزگونه ای را از احوالات خود و دیگر اطرافیان شاه قاجار نقل می کند. در یکی از این خاطرات اعتمادالسلطنه با بیانی طنز به نحو جالبی به نحوه ابراز محبت ناصرالدین شاه به اطرافیان اشاره می کند و می گوید . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

کتاب «روزنامه خاطرات . . . السلطنه» نوشته فرخ سرآمد  را باید از جمله آثار جذاب مرتبط با عصر ناصری به شمار آورد. در این کتاب خاطرات جذاب و در عین حال طنزگونه ای از احوالات ناصرالدین شاه قاجار نقل می شود. در یکی از این خاطرات نویسنده با بیانی طنز به نحو جالبی به نحوه ابراز محبت ناصرالدین شاه به اطرافیان اشاره می کند و می گوید:

«. . . بیدار که شدند در باغ تفرج فرمودند. من دور ایستاده بودم. فرمودند بیا جلو پدرسوخته چرا آنجا کز کرده ای؟ به قدری از این التفات قبله عالم مشعوف شدم که مافوق نداشت. خدمت رسیده و  تعظیم کردم. فرمودند فلانی نپرسیدی سغر مازندران چه شد. عرض کردم وظیفه چاکران اجرای فرمان است. زهره سوال البته نداریم. خیلی اظهار تفقد کردند. بعد فرمودند فلانی دستت را بگیرد. گرفتم. تف غلیظی کف دست چاکر انداختند. خیلی لذت داد. فرمودند این را همینطور ببرید منزل بمالید بر سر و کله بچه ها. گاهی که قبله عالم اینطور به بنده تفقد می فرمایند از شعف ابداً حال خودم را نمی فهمم. کم مانده بود بدون اجازه مرخصی به سمت خانه بدوم. قبله عالم ملتفت شدند لبخندی زده و فرمودند بدو گوساله می دانم که خیلی عجله داری. از فرط ذوق بی اختیار شدم فی الفور کفش مبارک را لیسیده، آب دهان در مشت روانه خانه شدم. گمان ندارم در تاریخ شاهنشاهی این مملکت پادشاهی اینطور رعیت نواز بوده باشد. ان شالله عمر نوح بفرمایند.»

 

منبع: فرخ سرآمد، روزنامه خاطرات . . . السلطنه، تهران: انتشارات نوین

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •