برنامه های سفر فرح پهلوی در مراسم جشن هنر شیراز

برنامه های سفر فرح پهلوی در مراسم جشن هنر شیراز

در این سند برنامه های سفر فرح پهلوی به شیراز و شرکت در مراسم جشن هنر شیراز مشتمل بر زمان و مکان بازدیدها، آورده شده است. جشن هنر شیراز گردهم‌آیی بود که از تاریخ 1346 تا 1356 شمسی، در شیراز برگزار شد . . .

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

در این سند برنامه های سفر فرح پهلوی به شیراز و شرکت در مراسم جشن هنر شیراز مشتمل بر زمان و مکان بازدیدها، آورده شده است. جشن هنر شیراز گردهم‌آیی بود که از تاریخ 1346 تا 1356 شمسی، در شیراز برگزار شد. یازده بار گردهم‌آیی هنرمندان ایرانی و خارجی در خرابه‌های تخت جمشید و نقش رستم، تالارهای هنری شیراز و خانه‌های قدیمی و خیابان‌های شهر گل و بلبل. اقدامات هنردوستانه(!) دولت پهلوی با مدیریت فرح دیبا بخش مهمی از پروژه مدرنیزاسیونی بود که برنامه اصلی حاکمان ایران در این دوره بود. ماهیت این جشنها،اصول دین را نشانه گرفته بود.

 

برنامه های فرح در جشن هنر شیراز

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •