قمه کشی در تهران قدیم

قمه کشی در تهران قدیم

امنیت پیش زمینه هرگونه پیشرفت و ترقی محسوب می شود. نبود ان عملا تنها باعث کشت و کشتار و هرج و مرج گشته و کشور را به سمت عقب می راند. قمه کشی در دوران قاجار در درون شهرها از مصائبی بود که باعث ایجاد نا امنی می شد. رسمی که امیرکبیر آن را برانداخت . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

امنیت پیش زمینه هرگونه پیشرفت و ترقی محسوب می شود. نبود ان عملا تنها باعث کشت و کشتار و هرج و مرج گشته و کشور را به سمت عقب می راند. قمه کشی در دوران قاجار در درون شهرها از مصائبی بود که باعث ایجاد نا امنی می شد. رسمی که امیرکبیر آن را برانداخت:

 

امنیت در تهران قدیم

«محمد حسن خان اعتمادالسلطنه فرزند حاج علی خان فراشباشی قاتل امیرکبیر درباره قمه کشی در طهران می نویسد سابقا جوانان طهران قمه می بستند و در بازار شرارت می کردند و بسی مردم را زخمی وقتی در مجلسی ذکر شد خوب است قدغن شود که کسی آلات حرب (از آلات حرب آن زمان چاقو، قمه، دشنه، و قداره و نوعی شمشیر بنام ششو که وجود داشته) با خود بردارد تا شرارت نکند. امیر گفت هر که خواهد قمه ببندد اما آن کس که تیغ از غلاف بیرون آرد کی خواهد بود؟ به مجرد این یک سخن هر چه در شهر نزاع می شد کسی جرئت تیغ کشیدن از نیام داشت. چون مردم پس از یک ماه چنین دیدند قمه بستن را ترک کردند. از انکه جرئت استعمال سیف نداشتند و بی جهت متحمل و متقلد این آلت بیکار نگشتند و متدرجا ملامت طبع و سلامت نفس اختیار کردند.»

 

منبع: محمدرضا پولاوند، کافه نادری، تهران، انتشارات منوچهری، 1390،  ص 77

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •