روایت «ابتهاج» از احساسات مردم ایران در طرفداری از آلمان ها

روایت «ابتهاج» از احساسات مردم ایران در طرفداری از آلمان ها

مردم ایران در طول تاریخ حکومت قاجار با دو دشمن خارجی روبرو بودند. این دو دوشمن از شمال و جنوب کشور را چپاول می کردند. آنها ایران را میان خود تقسیم کرده بودند. این مسئله سبب شد تا ایرانیان به شدت از این دو کشور و رجال سیاسی و یا تجاری انها در ایران بیزار باشند. اینگونه بود که به روایت هوشنگ ابتهاج . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

مردم ایران در طول تاریخ حکومت قاجار با دو دشمن خارجی روبرو بودند. این دو دوشمن از شمال و جنوب کشور را چپاول می کردند. آنها ایران را میان خود تقسیم کرده بودند. این مسئله سبب شد تا ایرانیان به شدت از این دو کشور و رجال سیاسی و یا تجاری انها در ایران بیزار باشند. اینگونه بود که به روایت هوشنگ ابتهاج، رئیس بانک ملی و بعدها رئیس سازمان برنامه مردم ایران عاشق دشمنان روس و انگلیس بودند:

«آن روزها احساسات مردم به طرفداری از آلمان ها کاملا مشهود بود و  به نظر من خود رضا شاه هم نزد خود تصور می کرد آلمانها در جنگ فاتح خواهند شد. آلمانها در تهران و بعضی از شهرهای دیگر نفوذ زیادی داشتند و عده ی زیادی از آنها در ایران کار می  کردند. وقتی با دوستانم به رستورانهای تهران می رفتیم، شاهد بودم که چگونه آلمانها مست می کردند و دسته جمعی سرودهای نظامی می خواندند. روحیه ی طرفداری ار آلمانها در همه جا به چشم می خورد و وقتی در سینما فیلم های مربوط به جنگ و پیشروی آلمانها نشان داده می شد مردم دست می زدند و هورا می کشیدند و با شعف بسیار برای آلمان ها ابراز احساسات می کردند. تمام مردم طرفدار آلمانها بودند و از انگلیس ها و روس ها تنفر داشتند.»

 

منبع: ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، جلد اول، تهران، انتشارات علمی، 1371، ص 69

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •