انگیزه دانشگاهیان برای ورود به عرصه سیاسی در ابتدای دهه 40

انگیزه دانشگاهیان برای ورود به عرصه سیاسی در ابتدای دهه 40

اوایل دهه 40 همراه با روی کارآمدن کندی در آمریکا و علی امینی در ایران زمینه ای برای بازسازی فضای باز سیاسی در ایران فراهم شد. فضای که خیلی زود همچون سالیان گذشته بسته شد. در این برهه کوچک دانشجویان به دلایل مختلف انگیزه های زیادی برای ورود به عرصه سیاسی داشتند. اما این انگیزه ها چه بود؟

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

اوایل دهه 40 همراه با روی کارآمدن کندی در آمریکا و علی امینی در ایران زمینه ای برای بازسازی فضای باز سیاسی در ایران فراهم شد. فضای که خیلی زود همچون سالیان گذشته بسته شد. در این برهه کوچک دانشجویان به دلایل مختلف انگیزه های زیادی برای ورود به عرصه سیاسی داشتند. اما این انگیزه ها چه بود:

«با آغاز اصلاحات مورد نظر شاه و آمریکا در ابتدای دهه 1340 که با قیام 15 خرداد 1342 همراه بود، وجود اختناق و دیکتاتوری، عدم پایبندی شاه به قانون اساسی و نبود آزادی سیاسی، وابستگی به دنیای سرمایه داری به ویژه حضور و نفوذ روبه گسترش آمریکا در ایران، نابسامانی اقتصادی در کشاورزی و دامپروری و صنعت به رغم درآمدهای زیاد نفتی، گسترش شکاف طبقاتی در اقشار اجتماعی و نیز شکاف میان شهر و روستا سطح بسیار بالای بی سوادی و محرومیت گسترش فرهنگ غربی و تحقیر فرهنگ مذهبی موضوعاتی بودند که زمینه نارضایتی دانشجویان را فراهم کرد و عطش طلب آزادی عدالت اجتماعی استقلال و توسعه و پیشرفت را برای طیفهای فکری چپ، ملی و مذهبی جنبش دانشجویی به تناسب اولویتها و افکار خاص هر کدام به وجود آورد و آنان را به کشمکش و مبارزه با رژیم شاه فراخواند.»

 

منبع: علیرضا کریمیان، جنبش دانشجویی در ایران از تاسیس دانشگاه تا پیروزی انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 172

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •