سند تاریخی/ تمرد بهائیان از قوانین اداری و کشوری

سند تاریخی/ تمرد بهائیان از قوانین اداری و کشوری

در سند ذیل گزارشی درباره تمرد پیشه وران بهائی سنگسر از بازنمودن مغازه های خود به سبب عید کل بهائی ها و احضار آنان توسط اداره شهربانی جهت بازجوئی مشاهده میشود. لازم به ذکر است که بهائیان جهت نهادینه نمودن فرقه انحرافی خود تلاشهای زیادی جهت معرفی و تبلیغات آیینها و رسوم فرقه خود داشتند.

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

در سند ذیل گزارشی درباره تمرد پیشه وران بهائی سنگسر از بازنمودن مغازه های خود به سبب عید کل بهائی ها و احضار آنان توسط اداره شهربانی جهت بازجوئی مشاهده میشود. لازم به ذکر است که بهائیان جهت نهادینه نمودن فرقه انحرافی خود تلاشهای زیادی جهت معرفی و تبلیغات آیینها و رسوم فرقه خود داشتند.

 

تمرد بهائیان از قوانین کشوری

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •