روایتی مستند از شکنجه قاتل ناصرالدین شاه توسط حاجب الدوله در باغ شاه

روایتی مستند از شکنجه قاتل ناصرالدین شاه توسط حاجب الدوله در باغ شاه

این را هم افخم الدوله گفت که شکرالله خان برادر فرج الله خان حاکم الموت را با میرزا رضا در کالسکه نشانیده به باغ شاه آوردند و بعد از آمدن شاه حاجب الدوله و دیگران جمع شده . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

درباره نحوه برخورد با قاتل ناصرالدین شاه میرزا رضای کرمانی در کتاب روزنامه خاطرات عین السلطنه اینگونه آمده است:

«این را هم افخم الدوله گفت که شکرالله خان برادر فرج الله خان حاکم الموت را با میرزا رضا در کالسکه نشانیده به باغ شاه آوردند و بعد از آمدن شاه حاجب الدوله و دیگران جمع شده و تمام ریشهای او را کنده و بعد حاجب الدوله با چاقو چند جای بدن او را سوراخ کرده که راست بگو چند نفر بودید و با که این قرار و مدار را گذاشتید. او هم یا راست یا دروغ سیزده نفر را اسم برده و ثبت کرده اند. الان سه ساعت از شب رفته است. دکان و بازار کلا بسته بود. نان شلوغ و شهر برهم. »

 

میرزا رضا کرمانی

 

منبع: روزنامه خاطرات عین السلطنه

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •