سند تاریخی/ طرح بهائیت جهت جذب دانشجویان و جوانان

سند تاریخی/ طرح بهائیت جهت جذب دانشجویان و جوانان

در این سند مکاتبات محفل روحانی ملی بهاییان ایران و بیت العدل اعظم راجع به تشکیل لجنه ای به نام "لجنه ارتباط با دانشجویان بهایی ایرانی مقیم خارج " جهت راهنمایی جوانان بهایی ایرانی مقیم خارج و ترغیب آنها به شرکت در فعالیتهای امری ، درخواست تشویق جوانان بهایی . . .

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

در این سند مکاتبات محفل روحانی ملی بهاییان ایران و بیت العدل اعظم راجع به تشکیل لجنه ای به نام "لجنه ارتباط با دانشجویان بهایی ایرانی مقیم خارج " جهت راهنمایی جوانان بهایی ایرانی مقیم خارج و ترغیب آنها به شرکت در فعالیتهای امری ،  درخواست تشویق جوانان بهایی به شرکت در مسابقه محصلین کلاسهای دروس اخلاقی در موضوع بهترین روش تبلیغ ، دفترچه ای در مورد اهمیت و لزوم تبلیغ و بیانات امرالله در مورد روش و نتیجه تبلیغ ارسال صورت اسامی و عکسی از اشخاص بهایی مسافر به کشور افریقا به منظور اعلام و انتشار دیانت بهایی در مراکز مختلف مشاهده میشود.

 

برنامه بهائیت برای جذب دانشجویان و جوانان

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •