تهران قدیم در کدام منطقه تهران امروز بود؟

تهران قدیم در کدام منطقه تهران امروز بود؟

تهران فرایند گسترش خود را طی حدود یک قرن با سرعت بسیاری طی کرد و به شهری عریض و طویل تبدیل شد. انگونه که حتی امروز نیز این گسترش متوقف نشده است. اما آیا می دانید تهران قدیم محدود به کدام مناطق تهران امروزی بود؟

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

تهران فرایند گسترش خود را طی حدود یک قرن با سرعت بسیاری طی کرد و به شهری عریض و طویل تبدیل شد. انگونه که حتی امروز نیز این گسترش متوقف نشده است. اما آیا می دانید تهران قدیم محدود به کدام مناطق تهران امروزی بود؟

«در تهران قدیم که امروز تقریبا تحویل منطقه دوازده می باشد ساختمان ها و مراکز مهم و با ارزش زیادی وجود دارد که مسئولیت نگهداری آن به دوش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و منطقه دوازده تهران است. منطقه دوازده با وسعت حدود 1600 هکتار و جمعتی ثابت و تقریبی سیصد هزار نفر بیش از 70 در صد طهران ناصری را پوشش داده و بزرگترین مرکز تاریخی ایران می باشد. حدود یک چهارم منطقه دوازده تقریبا چهارصد سال سابقه دارد. حدود 20 درصد از ساختمان ها حدود صد سال الی دویست سال قدمت دارد شاید اگر بگوئیم فقط 5 درصد منطقه از معماری روز و سازه های مدرن برخوردار است خیلی بی جا نگفته باشیم.»

 

منبع: محمدرضا پولاوند، کافه نادری، تهران، انتشارات منوچهری، 1390،  ص 40

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •