اظهار رضایت ناصرالدین شاه از اقدامات مسعودمیرزا ظل السلطان حکمران اصفهان

اظهار رضایت ناصرالدین شاه از اقدامات مسعودمیرزا ظل السلطان حکمران اصفهان

رضایت شاه قاجار از پسر خود درحالی صورت می گرفت که سلطان مسعود میرزا ملقب به ظل السلطان شاهزاده و حاکم اصفهان در عصر زمامداری ناصرالدین شاه یکی از ظالم ترین حاکمان عصر قاجار بود که برخی بازماندن او از تخت سلطنت را دلیل آن همه خشم و جنون می‌دانند . . .

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

رضایت شاه قاجار از پسر خود درحالی صورت می گرفت که سلطان مسعود میرزا ملقب به ظل السلطان شاهزاده و حاکم اصفهان در عصر زمامداری ناصرالدین شاه یکی از ظالم ترین حاکمان عصر قاجار بود که برخی بازماندن او از تخت سلطنت را دلیل آن همه خشم و جنون می‌دانند.

 

ظل السلطان و ناصرالدین شاه

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •